دانلود سرود بسیار زیبای سر فراز باشی میهن من

 

سر فراز باشی میهن من      ای فدایت جان و تن من

پر بها تر از زر و گوهر            خاک پاک تو وطن من

.

.

گر بخواهد دمی دشمنی هلاک تو      گر بخواهد کسی یک وجب ز خاک تو

می شوم تا مرزت روانه                    خصم دون،می رانم ز خانه

با سلاحی از خشم و کینه               سینـه اش مـی گیـرم نشانـه

 

دوستت دارم مهد دین مـــن

دوستت دارم بهترین مـــن

دوستت دارم سرزمین مـن

 

لینک 1        لینک 2         لینک 3

 

 

 

 

نويسنده : میلاد